Galerija

2023 metų kalendorius parengtas pagal Kauno dailės gimnazijos 5 klasės mokinių smulkiosios tautosakos tekstų kūrybos ir iliustravimo/ piešinių projektą KYBUR VYBUR KABARAI.

Šis kalendorius yra prasmingas projekto ,,Kybur vybur kabarai“  tęsinys.

Projektas vyko 2021-2022 mokslo metais trimis etapais:

  1. per lietuvių kalbos pamokas mokiniai nagrinėjo smulkiosios tautosakos kūrinius, aiškinosi, kaip sukurti mįslę ar skaičiuotę, ir sukūrė savo;
  2. per dailės pamokas mokiniai iliustravo savo sukurtas mįsles ar/ir skaičiuotes, planavo bendrą klasės leidinį – autorinę knygą „KYBUR VYBUR KABARAI“. Iliustracijos atliktos tušu, spalvotais pieštukais ( 2-3 spalvos). Kompozicijose derinamas tekstas ir piešinys;
  3. klasės leidinio spausdinimas, įrišimas, pristatymas gimnazijos bendruomenei ir pirmoji paroda 2022 m. balandžio 7 d. Kauno vaikų literatūros muziejuje.

Projekte  dalyvavo  Kauno dailės gimnazijos 5 klasėsmokiniai – dabartiniai šeštokai.

2023 metų kalendoriui mokinių darbus atrinko projekto organizatoriai.

Projektą organizavo ir vykdė Kauno dailės gimnazijos mokytojai:

Mieliauskienė Nijolė, lietuvių kalbos ir literatūros MM 

Misiūnienė Aurelija, lietuvių kalbos ir literatūros MM 

Čepulienė Dalia, dailės MM

Katkevičiūtė Virginija, dailės MM

Rukšėnienė Dovilė, dailės MM

Šiupinskienė Neringa, dailės MM

Žmuidienė Rasa, dailės mokytoja ekspertė

                                                                                              Aurelija Misiūnienė


Warning: [mysql error 126] Incorrect key file for table './galerija/piwigo_sessions.MYI'; try to repair it REPLACE INTO piwigo_sessions (id,data,expiration) VALUES('2CD2sn27ggpgpeh4764gfl0mmm2uau','',now()) ; in /var/www/vhosts/galerija.kvb.lt/include/dblayer/functions_mysqli.inc.php on line 864