Galerija

Žmonės karts nuo karto nori užsidėti kaukęs ir tapti kitokiais. Nuo senų senovės iki šių dienų mes slepiamės po kaukėmis, pagamintomis iš medžio, popieriaus, tekstilės, plastiko ar kitokių medžiagų. Per amžius taip elgėsi mūsų protėviai, senųjų civilizacijų ir kultūrų atstovai, įvairių necivilizuotų genčių atstovai, bet taip pat ir šiuolaikinių civilizacijų gyventojai. Iš kur tokia stebuklinga kaukės trauka ir galia? Kas slepiasi po ja? 
  Kaukė visada buvo svarbi įvairių tautų gyvenimo dalis. Laukinis žmogus, užsidėjęs vietos dievybę simbolizuojančią kaukę, ritualinio šokio metu įgydavo tam tikrų galių. Kaukė buvo ne vien tik apsisaugojimo priemonė, padėdavo ne tik susilieti, susivienyti su kito pasaulio būtybėmis, bet taip pat buvo ir metamorfozės įrankis. Kaukės užsidėjimas - akivaizdus tam tikros kūno dalies ypatingos svarbos akcentavimas, tai troškimas tapti kitu, ištrūkti iš savo ribų. Daugelyje šalių egzistuoja pomirtinių kaukių tradicija. Manoma, kad būtent ji atspindi tikrąją žmogaus esmę. 
  Kaukės gaminamos labai kruopščiai ir atidžiai, į pagalbą pasitelkiant įvairius ritualus. Ypač ji sureikšminama per didžiąsias šventes: karnavalus, Užgavėnes. Pastarosios - išskirtinė metų šventė, priskiriama liaudžiai, kurios tradicijos gyvos ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos šalių. Užgavėnės yra savotiška karnavalo atmaina, kurių metu kaukės atlieka žaidybinę funkciją. Kitose šalyse ši šventė vadinama kaukių fiesta, Kaukių karnavalu. Karnavalo šventinė puošmena - kaukė ar net visas drabužis. Kaukės paslaptis - galimybė likti neatpažintam, paslėpti savo veidą, identitetą, pavyzdžiui moterims apsimesti vyrais ir atvirkščiai, bei pranykti klegančiame, šventiniame mieste. Įvairiais amžiais kaukės nebuvo teigiamai sutinkamos miesto valdžios bei būdavo nevienodai toleruojamos įstatymų. 
  Teatrinė kaukė yra ypatingas skiriamasis ženklas. Be abejo, antikiniame teatre ji daugiausia buvo naudojama tragedijų arba komedijų charakteriams sukurti. Taip pat buvo tvirtinama, kad ji ėjo nuomonių reiškėjo pareigas ir kad savo esme buvo būties protas. Bet kuriuo atveju ji neprivalėjo atlikti nieko daugiau. Kitą evoliucijos kraštutinumą liudija klasikinių Japonijos ir Javos teatrų kaukės. Jos vis dar kupinos tų tradicijų, kurios, galima manyti, išlaikė magiškų koncepcijų atmintį, dar labai gyvybingą ir kitose Azijos kultūrose. Japonų No teatras teikia kaukių vaidybai ne mažesnę svarbą. Charakterių išraiška čia laikoma dar reikšmingesne: tai „gražios jaunos moters", „jaunos labai liūdnos moters", „įraudusio nuo sakės girtuoklio", „vienišos kalnų moters" ir t. t. kaukės. Klasikinis kinų teatras taip pat naudoja kaukes. 
  Kas yra kaukė šiuolaikiniame meno pasaulyje, kokia jos vieta? Garsus lietuvių menininkas Stasys Eidrigevičius sako, kad jam kaukės - tai „veidai, kuriais galima užsidengti veidą. Ne tam, kad jį paslėptume, o tam, kad atvertume savo sielą". Šiuolaikinio meno erdvėse kaukė gali atgimti pačiomis įvairiausiomis formomis, priemonėmis ir rūšimis: tapyboje, fotografijoje, akmenyje, taikomojoje dailėje ir tarpdisciplininiuose menuose. Meno pagalba bandoma atskleisti semantinę bei vizualiąją kaukės interpretaciją šiuolaikiniame mene. 
  Žmogus, pasisavinęs svetimą pavidalą, rizikuoja patirti neįtikėtinų išbandymų. o jo veidas tampa kauke. Bet įžvelgti, kas po ja slypi - ypatingas menas. Kone savęs grąžinimo sau ritualas. 
 
   Parodą parengė V.Gerasimovienė
 
Naudota KAVB fondų literatūra: 
 
Knygos: 
1. Bjamba, Rintschen. Werner, Forman. Lamaistische Tanzmasken: Der Erlik – Tsam in der Mongolei. – Leipzig, 1967. I U 39396 
2. Bodrogi, Tibor. Afrikanische Kunst. – Leipzig: E. A. Seemann, 1967. – 131 p., 100 iliustr. lap. II Už 4031 
3. Brodek, Ayako. Rankdarbių iš popieriaus enciklopedija; [iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė ir Milda Dyke] ; redaktorė Claire Waite Brown. - Vilnius : Alma littera, 2011 (Spausd. Honkonge). - 160 p. : iliustr. IZ 1-11-16619 
4. Daszyńska, Małgorzata. Popieriaus plastika : dailės technikos ; [iš lenkų kalbos vertė Algimantas Antanavičius ; dailininkai: Dariusz Miroński, Małgorzata Daszyńska ; fotografas: Igor Straburzyński ; redagavo Danutė Zovienė]. - Vilnius : Alma littera, 1997. - 101 p. : iliustr. A 312893 
5. Eidrigevičius, Stasys. Ku-ku-ri-ku : festiwal artystyczny i filmowy "Lato filmów", Kazimierz Dolny 2001 / Stasys Eidrigevičius ; projekt graficzny Andrzej Stroka. - Warszawa : [Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Galeria grafiki i plakatu], 2001. - 77, [2] p. : iliustr. IZ 3-06-16262 
6. Eidrigevičius, Stasys. Veidas ant kaukės = A face on the mask : parodos katalogas, [Vilnius], Nacionalinė dailės galerija, 2011 m. balandžio 8 - birželio 5 d.; [katalogo sudarytojos Regina Urbonienė, Milda Žvirblytė ; į anglų kalbą vertė Jurij Dobriakov]. - Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2011 (Vilnius : BALTO print). - 29, [1] p. : iliustr. IZ 1-11-10798 
7. Einstein, Carl. Afrikanische Plastik / Carl Einstein. - Berlin : E. Wasmuth, [1922]. - 29 p., [48] iliustr. p. : iliustr. - (Orbis pictus. Weltkunst-Bücherei ; Bd. 7). IZ 2-09-11519 
8. Herold, Ericht. Ritualmasken Afrikas. – Prag: Artia, 1967. – 62 p.: iliustr., 37 iliustr. lap. II I 8902 
9. Höpfner, Gerd. Südostasiatische Schattenspiele. Masken und Figuren aus Java und Thailand im Museum für Völkerkunde Berlin. Berlin: Mann, 1967. – 28 p., 18 iliustr. lap. I U 67907 
10. Karnavaliniai drabužiai ir grimavimas / [iš anglų kalbos vertė Eligijus Džežulskis ir Giedrė Jankauskienė]. - Kaunas : Šviesa, 1997. - 63, [2] p., įsk. virš. : iliustr. IZ 2-00-11060 
11. Kaukės ir veidų dažymas / [iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis ir Eligijus Džežulskis]. - Kaunas : Šviesa, 1997. - 63, [2] p., įsk. virš. : iliustr. B 16537 
12. Kretingos muziejus. Užgavėnių kaukės : [katalogas]; [sudarytojos Nijolė Vasiliauskienė, Danutė Šorienė]. - Klaipėda : Druka, 2011 (Klaipėda : Druka). - 35, [1] p. : iliustr. IZ 1-12-6989 
13. Kuklys, Algirdas. Medžio baladės : [apybraižos apie Kretingos rajono tautodailininkų Birutės ir Aniceto Puškorių šeimą] / Algis Kuklys. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009 (Klaipėda : KU l-kla). - 199, [1] p. : iliustr. IZ 1-09-11944 
14. Lėlė ir kaukė : knyga apie lėlių teatrą / [sudarytoja Audronė Girdzijauskaitė]. - Vilnius : Gervelė, 1999 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 283, [1] p. : iliustr. IZ 2-03-3194 
15. Masks : the art of expression / edited by John Mack. - London : The British Museum Press, 2006. - 224 p. : iliustr. IZ 2-07-3714 
16. Pictorial encyclopedia of Japanese culture : the soul and heritage of Japan. - Tokyo : Gakken, 1994. - 130 p. : iliustr. Už 27950 
17. Robert, Carl. Die Masken der neueren Attischen Komoedie. – Halle a. S.: M. Niemeyer, 1911. – 113 p.: iliustr. II Už 21032 
18. Tanaka, Béatrice. Quand s'anime le Jersey. - Paris : Dessain et Tolra, 1981. - 64 p. : iliustr. - ISBN 2-249-28022-2 IZ 1-04-13193 
19. Teatras : trumpa istorija / Phyllis Hartnoll ; [vertė: Mėta Žukaitė]. - Vilnius : R. Paknio l-kla, 1998 (Spausd. Singapūre). - 304 p. : iliustr. IZ 1-99-2348 
20. Umění čtyř světadílů : Z českých sbírek mimoevropského umění / Snímky a úprava W. a B. Formanovi; Red. Lubor Hájek; Úvod V.V.Štech. – D. 1. - Praha: Orbis, 1956. - XIX, 328 p., iliustr. II I 11871 
21. Užgavėnės Šiaulių krašte : informacinis leidinys / [sudarytojai: Alė Mikalauskienė, Mykolas Žalneravičius ; redagavo Genovaitė Kačiuškienė]. - Šiauliai : [Lietuvos Šiaulių regioninio suaugusiųjų švietimo informacijos centras], 1997 (Titnagas). - 39 p. A 310025 
22. Užgavėnių kaukės / Vilniaus etninės kultūros centras ; [sudarytojas Arūnas Vaicekauskas ; teksto autoriai Stasys Skrodenis, Libertas Klimka, Arūnas Vaicekauskas, Jonas Kriščiūnas]. - Vilnius : [Petro ofsetas] : Vilniaus etninės kultūros centras, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 131, [1] p. : iliustr. IZ 1-10-3079 
23. Valentinas Antanavičius : [albumas / sudarytojai Valentinas Antanavičius, Eugenijus Karpavičius ; priedus parengė Ieva Pleikienė ; vertė Arvydas Gaižauskas, Joseph Alexander Everatt]. - Vilnius : Dailės leidybos ir informacijos centras, 2002 (Vilnius : Sapnų sala). - 158, [1] p. : iliustr. IZ 3-03-4016 
24. Vasinauskaitė, Rasa. Kaukė bei jos įtaka XX a. teatrui ir vaidybos sistemoms : (kaukės metamorfozės) : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, menotyra (03 H), teatrologija; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. - Vilnius : Eugrimas, 2002. - 26, [2] p. F 1-03-293 
25. Азы пекинской оперы / Лян Янь ; [перевод на русский язык Ю.М. Иляхина ; фотоиллюстрации Юй Гэньцюань]. - [1-е изд.]. - [Пекин] : Изд-во литературы на иностранныx языкаx, [2003]. - 70 , [2] p. : iliustr. – IZ 1-04-4768 
26. …Все краски мира, кроме желтой : опыт пластической характеристики персонажей у Шекспира / Алла Чернова. - Москва : Искусство, 1987. - 219, [2] p. : iliustr. ; 25 cm. E 58737 
27. Громыко, Анатолий Андреевич (Gromyko, Anatolij Andreevič). Маски и скульптура Тропической Африки. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Искусство, 1985. - 350, [1] p. : iliustr. E 57502 
28. "Маскарад" Лермонтова в театральных эскизах А.Я. Головина / под редакцией Е.Е. Лансере ; составители М.Д. Беляев, Е.М. Берман, Т.Э. Груберт. - Москва : Издание Всероссийского театрального общества, [1941]. - 107, [2] p., [69] iliustr. lap. : iliustr. - (Труды Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина ; 1). - Viršelio antr.: "Маскарад" Лермонтова в эскизах Головина : 1946. - Iliustr. sąrašas: p. 104-[108]. IZ 2-09-11640 
29. Маски японского театра : открытки / Р. Ксенофонтова. - Ленинград: Сов. Художник,1969. - 12 открыток. 0 I 16577 
30. Мириманов, Виль Борисович. Искусство Тропической Африки : типология, систематика, эволюция. - Москва : Искусство, 1986. - 310 p. , [112] iliustr.lap. : iliustr. E 57833 
31. Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном строе / А.Д. Авдеев. - Москва ; Ленинград : Искусство, 1959. - 264, [2] p., [10] iliustr. lap. : iliustr. F 728 
 
Straipsniai: 
1. Bedoun, Jean-Louis. Kaukė ir jos metamorfozės / Vertė Giedrius Gabrėnas // Krantai. – 1989, Nr. 5, p. 11-14: iliustr. 
2. Karnavalas: gyvenimas vaidinant // Naujoji Romuva : iliustruotas savaitinis kultūros gyvenimo žurnalas / redaktorius-leidėjas Juozas Keliuotis. - 1994, Nr. 1-1995, Nr. 6/7; "Naujosios Romuvos" fondas, 1996, Nr. 1/2-. - 1931-1939 su met. r-klėmis. - ISSN 1392-043X = Naujoji Romuva, (Spausdinta), NR. 5-6 (515-516), p.39-49 
3. Karnavalas Lietuvoje //Darbai ir dienos : acta et commentationes ordinis philologorum Universitatis Lithuaniae : humanitarinių mokslų fakulteto leidinys : literatūros skyriaus žurnalas / redaktorius Vincas Krėvė-Mickevičius. - T. 1 (1930)-T. 9 (1940); [t.] 1(10) (1995)-[t.] 11(20) (1999); [t.] 21 (2000)-. - Kaunas : Humanitarinių mokslų fakulteto literatūros skyrius, 1930-. - 24 cm. - Kasmetinis, 1930-1940; 1995. - 2 kartus per metus, 1996-1998. - Ketvirtinis, 1999-. – p.263-276 T 6814-31 
4. Liaudies meno savitumas : straipsnių rinkinys / Lietuvos TSR kultūros ministerija, LTSR mokslinis metodinis kultūros centras ; [sudarė Juozas Kudirka]. - Kaunas : Šviesa, 1984. - 158 p. : iliustr A 255342 
5. Skrodenis, Stasys. Kaukė ir jos vieta senojoje liaudies kultūroje // Liaudies meno savitumas : straipsnių rinkinys / Lietuvos TSR kultūros ministerija, LTSR mokslinis metodinis kultūros centras ; [sudarė Juozas Kudirka]. - Kaunas : Šviesa, 1984. – P. 65-74 A 255342 
6. Skrodenis, Stasys. Kaukė šių dienų liaudies mene // Liaudies meno savitumas : straipsnių rinkinys / Lietuvos TSR kultūros ministerija, LTSR mokslinis metodinis kultūros centras ; [sudarė Juozas Kudirka]. - Kaunas : Šviesa, 1984. – P. 74-76 A 255342 
7. Бачурина И. Наследство Коломбины // Юный художник. – 1999, Nr. 1, p. 28-31: iliustr. 
8. Инджев, Василь. Маски // Картинная галерея. – 1987, Nr. 3, p. 56, 62: iliustr. 
9. Муратов, Павел. Прекрасное сумасбродство. Из книги Образы Италии // Декоративное искусство СССР. – 1990, Nr. 2, p. 2-3, 48-49: iliustr. 
10. Швецов А Карнавальные маски из бумаги // Юный художник. – 1995, Nr. 11/12, p. 44-45: iliustr.

Mes naudojame slapukus, kurie užtikrina, kad Jums bus patogu naudotis tinklalapiu. Jei toliau naršysite mūsų tinklalapyje, tai tolygu Jūsų sutikimui su slapukų naudojimu. Sutinku