Galerija

Gražinos Didelytės paroda  „Uždrausta šviesa“, skirta Knygnešio dienai

 

XIX a. antrojoje pusėje, kai carinė Rusija Lietuvoje uždraudė lietuvišką spaudą ir raidyną, žūtbūtinės kovos už gimtąjį žodį ir tautos egzistenciją simboliu tapo knygnešiai. Jie 40 metų lietuvišką spaudą slapta gabeno iš Rytų Prūsijos, Mažosios Lietuvos ir platino po visą kraštą, rizikuodami savo laisve ir gyvybe. UNESCO knygnešystę pripažinus unikalia ir analogų neturinčia veikla, kovo 16-oji paskelbta Knygnešio diena.

Grafikė Gražina Didelytė sukūrė nemažai darbų knygnešystės tema. Juose dailininkė pavaizdavo slaptaknyges, slaptakelius ir slaptavietes, kuriose buvo slepiami draudžiami leidiniai.

                        Parodą iš LLMA fondo ir Vygano Čapliko asmeninio rinkinio parengė Rimantė Tamoliūnienė