Galerija

Europos miestai: Londonas Gustave Doré akimis

Leiskimės į kelionę ir aplankykime vieną iš didžiausių Europos ir pasaulio miestų – Londoną. Bet ne šiandieninį, o XIX a. II pusės Londoną: kontrastų – šviesos ir šešėlių – miestą. Pasižvalgykime ne tik po reprezentacines ir aukštesniųjų visuomenės sluoksnių susibūrimams skirtas vietas, bet ir po niūriausius bei skurdžiausius miesto užkaborius, bylojančius apie skurdą, sudėtingas darbininkų ir jų šeimų gyvenimo ir darbo sąlygas. Apie juos turbūt skaitėte amžininkų romanuose, o visa tai pamatysite Gustave Doré darbuose, kuriuose Londonas atgimsta toks, kokį jį per savo viešnages pamatė garsusis dailininkas, ir kurie 1872 m. publikuoti knygoje „Londonas: piligrimystė“.

Knygos Londonas: piligrimystėatsiradimo aplinkybės

1869-aisiais garsus Prancūzijos menininkas ir vienas populiariausių to meto iliustratorių  Gustave Doré (1832–1883) savo bičiulio žurnalisto Blanchard Jerrold (1826–1884) buvo pakviestas  bendradarbiauti, imantis ypatingo kūrybinio projekto –  sukurti iliustruotą pasakojimą apie Didžiosios Britanijos sostinę Londoną. Jų tikslas buvo užfiksuoti Europos didmiesčio kontrastus. Šio ambicingo projekto įgyvendinimas užtruko net ketverius metus, o jį vainikavo 1872 m. išleista knyga „Londonas: piligrimystė”, kuri šiandien vertinama kaip vienas įspūdingiausių iliustruotų leidinių, atskleidžiančių konkretaus istorinio laikotarpiodvasią.

Kaip vėliau pasakojo B. Jerrold, jiedu praleido daug dienų ir naktų, klajodami po įvairias šio Albiono miesto vietas, dažnai saugomi civilių drabužiais persirengusių vietinių policininkų. Kartu jie lankėsi gamyklose, prieplaukose, minių užtvindytose gatvėse, teatruose,   prieglaudose, pigiuose nuomojamuose būstuose ir net opiumo landynėse, vaizdingai aprašytose anglų plunksnos meistro Charles Dickens romane „Edvino Drūdo paslaptis“.

B. Jerrold jautriai aprašyto miesto gyvenimo vaizdus papildo itin detalios ir  išraiškingos G. Doré iliustracijos. Iš viso šioje knygoje spausdinama net 180 G. Doré sukurtųmedžio raižinių. Kadangi  dailininkas nemėgo daryti eskizų viešumoje, matytus vaizdus jis atkūrė dirbdamas savo studijoje Paryžiuje,  pasitelkęs užrašus, o kai kurias atminties spragas užpildė vaizduotės pagalba, taip kiek nutoldamas nuo visiškai objektyvaus vaizdavimo – dėl to autoriaus pusėn nuskriejo ne viena kritikos strėlė. Neigiamų atsiliepimų abu knygos autoriai susilaukė ir už jų pasirinktas temas:  per didelį susitelkimą į ekstremaliausius ir tamsiausius vargšų gyvenimo pavyzdžius, neatsižvelgimą į pamažu gerėjančias sąlygas ir kovą su socialine nelygybe. Bet juos, ypač G. Doré, labiausiai pribloškė matyti kontrastai, kuriuos ir norėjo parodyti knygoje. Lankydamiesi aukštuomenės renginiuose ir madinguose rajonuose, jie matė vieną miesto pusę, o pasukę į metropolio užkulisius, jie išvydo nepriteklių, liūdesį, beviltiškumą. Jie siekė atskleisti laikotarpio sudėtingumą, didžiųjų miestų dviveidiškumą.

G. Doré darbuose labiausiai žavi dramatiškas šviesos ir šešėlių žaismas bei nenuginčijamas menininko gebėjimas perteikti Viktorijos laikų Londono atmosferą. Šios iliustracijos – tai vizualus monumentas Europos miestui, žengiančiam į industrinę ir kapitalistinę santvarką, o svarbiausia – tų laikų visuomenei, prisitaikančiai prie vykstančių pokyčių. 

 

Parodą parengė Kristina Dailidaitė

2018 m. gruodis

 

Literatūra:

Doré, Gustave, Jerrold, Blanchard. London: A piligrimage. - New York: Arno press, 1978. (II Už 18004)