Galerija

Tegul skaitymas tobulina tave ir tavo gyvenimą. R. Sharma Ant vienos senovės bibliotekos durų buvo užrašyta: „Aš esu biblioteka. Aš nesu nei sienos, nei lentynos, net ne knygos, sustatytos eilėmis. Aš esu pasaulio išmintis. Aš esu atviros durys. Įženk!“ Žodynuose biblioteka (gr. bibliotheke) trumpai apibūdinama kaip patalpa knygoms laikyti ar įstaiga, skolinanti knygas. Tačiau kas yra knyga be skaitytojų, biblioteka be lankytojų? Tik saugykla. Bibliotekos branduolį sudaro neatsiejama trijulė: knyga – skaitytojas – bibliotekininkas. Nuo pirmųjų savo gyvavimo dienų Kauno apskrities viešoji biblioteka orientavosi į šio branduolio centrą – skaitytoją. Atsižvelgdama į skaitytojų poreikius, komplektavo leidinius, rengė parodas, knygų aptarimus, organizavo susitikimus su rašytojais, žymiais žmonėmis ir kt. Vaikams rengė viktorinas, konkursus, popietes, ekskursijas po biblioteką. 60 metų žmogui – tai brandus amžius, bibliotekai – tik nedidelė veiklos atkarpa. Kai kurių skaitytojų skaitymo „stažas“ įspūdingas – bibliotekos duris pravėrę būdami moksleiviai ar studentai, vėliau pasiekė profesinių aukštumų, tačiau liko ištikimi bibliotekos bičiuliai. Ko tikisi ir ką randą šiuolaikinis skaitytojas, užsukęs į biblioteką nuolat tobulėjančių informacinių technologijų amžiuje, kai popieriniai leidiniai neretam jaunuoliui yra tapę tik archaiška atgyvena? Kai knygos ar senieji dokumentai kopijuojami, skenuojami, skelbiami virtualioje erdvėje? Ir kiek yra tokių, kuriems vis dar malonu prisiliesti prie šiugždančių naujo leidinio lapų ar atrasti seną pamėgtos knygos leidimą? Ir visai nesvarbu, kokie tikslai ir priežastys atveda skaitytoją į biblioteką, svarbu, kad čia jis atranda skaitymo malonumą. Kauno apskrities viešoji biblioteka visada buvo ir bus visiems prieinamas žinių, idėjų, dvasinių vertybių šaltinis, prie kurio laukiami visi.