Galerija

1950 m. rugsėjo 20 d. Kauno sritinės bibliotekos (KSB) direktoriumi paskirtas Kazys Povilaitis. Spalio 1 d. iš Valstybinės respublikinės bibliotekos (VRB) į KSB kartu su abonementu perkeltos bibliotekininkės Sofija Budreikaitė, Marija Minajevaitė ir Jadvyga Laurinavičiūtė. Direktoriaus pavaduotoja paskirta Ona Balčytienė, vyresniąja buhaltere – Raisa Baublienė. Spalio 5 d. į darbą priimtos skaityklos vedėja Aldona Pranskaitytė, sekretorė-mašininkė Elena Guželytė ir valytoja Ona Petrauskienė, spalio 7 d. – dar 14 darbuotojų. Bėgant metams, darbuotojų daugėjo. 1950–1954 m. biblioteka turėjo 24, o 1962 m. pabaigoje – jau 72 etatus, iš jų 46 bibliotekininkų. Bibliotekoje 8-to dešimtmečio pradžioje dirba 84 darbuotojai, o to paties dešimtmečio pabaigoje pastačius naujus bibliotekos pastatus darbuotojų skaičius padidėja iki198 etatų. Šiandien bibliotekoje dirba 226 darbuotojai, iš jų 158 bibliotekininkai ir 52 su aukštuoju nebibliotekiniu išsilavinimu. Nepamirštami buvę bibliotekos darbuotojai. Senjorų susitikimai praskaidrina bibliotekos kasdienybę. Kiekvienas bibliotekos darbuotojas įneša savo indėlį , kad biblioteka būtų patrauklesnė ir įdomesnė skaitytojams.