Galerija

2012 m. lapkričio 23 d., penktadienį, 16 val. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2, 322 kamb.) vyko Lietuvos kariuomenės karininko majoro Justino Juozo Mašioto knygos „Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo meto atsiminimai“ pristatymas, kuriame dalyvaus knygos sudarytojas prof. dr. Jonas Vaičenonis. Lietuvos kariuomenės karininko majoro, pedagogo, poeto Justino Juozo Mašioto (1901–1987) atsiminimų knygoje aprašomas vienas skaudžiausių ir menkai visuomenėje žinomas valstybės istorijos epizodų – Mašiotų šeimos likimas antrosios sovietų okupacijos pradžios akivaizdoje. Memuaruose pasakojama apie vienos šeimos pasitraukimą į vakarus ir daugelio panašioje situacijoje atsidūrusių lietuvių likimus. Prisiminimai apima šiek tiek daugiau nei vienerių metų laikotarpį nuo 1944 m. vasaros. Puikiai įvaldęs plunksną, autorius vaizdžiai aprašė pabėgėlių iš Lietuvos patirtis paskutiniais karo mėnesiais Vokietijoje. J. J. Mašioto prisiminimai vertingi ne tik dėl istorinio konteksto, įvykių bei žmonių aprašymo, bet ir kaip įdomus, lengvai skaitomas literatūros kūrinys. Šis unikalus leidinys praturtina negausų Lietuvos kariuomenės atstovų kūrybinį palikimą, kartu plačiajai visuomenei pristatomi dar mažai žinomi priverstinai gimtąją Lietuvos žemę palikusių žmonių išgyvenimai. Pagrindinį memuarų tekstą papildo mokslinis įvadas ir autoriaus pristatymas, komentarai ir paaiškinimai. Knyga iliustruota nuotraukomis ir žemėlapiais. „Kaip istorijos šaltinis ši knyga skiriama ne tik tyrinėtojams, istorikams, bet ir plačiajai visuomenei, ypač siekiant supažindinti jaunąją kartą su Lietuvos istorijos įvykiais ir stiprinti lietuviškumą“ – apie naują knygą kalba leidėjai.