Galerija

2012 m. birželio 14 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje pristatyta Antano Sadecko fotografijų paroda „Mano keliai – nekeliai“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti. Parodos pristatymą papildė Aleksandro Rubinovo ir Gintauto Aleknos dokumentiniai filmai apie tremtį, ekspedicijas Tomsko srityje: „Važiuojam iš ukvatos...“ (30 min.), „Mirusieji pasmerkti... nuskęsti...“ (10 min.). Visuomeninės bendrijos „Lemtis“ pirmininko A. Sadecko fotografijos – itin vertingas ir įdomus pasakojimas apie lietuvių tremties vietas Sibire. 1989–2000 metais A. Sadeckas organizavo ekspedicijas į lietuvių tremties ir žūties vietas Komijos Respublikoje, Permės, Sverdlovsko, Tiumenės, Tomsko, Irkutsko srityse, Krasnojarsko ir Altajaus kraštuose, Buriatijoje. Aplankyta daugiau nei 400 tremties ir buvusių lagerių vietovių, atrasta ir inventorizuota per 300 kapinių ir kapaviečių. Ekspedicijų rezultatai sugulė į fotoalbumą „Negrįžusiems“, knygas „Obels žiedų ašaros“ ir „Tėvyne, ilgesy miriau“. Šiuose leidiniuose publikuojamos ne tik fotografijos, bet ir detalūs tremties vietovių žemėlapiai, lietuvių kapinių schemos, kapų aprašai, tremtinių sąrašai. 2009 metais už nuopelnus Lietuvai A. Sadeckas buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. A. Sadecko fotografijų parodą „Mano keliai – nekeliai“ sudaro fotografijos, kuriose užfiksuotos kelionių po Sibirą, dykumas, požemius ir tremties vietas akimirkos, užburiančios ypatingu gamtos grožiu, netikėtumu ir paslaptimi.