Galerija

2012 m. liepos 25 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko kraštotyrininko, tautodailininko, aktyvaus visuomenės veikėjo Leono Juozonio tautodailės darbų parodos, skirtos autoriaus 90 metų jubiliejui paminėti, pristatymas. Renginio dieną bibliotekoje šurmuliavo daugybė L. Juozonį pasveikinti susirinkusių žmonių. Jie apibėrė parodos autorių ryškiaspalvėmis gėlėmis, padėkų raštais, dovanomis (juostomis, statulėlėmis, knygomis, sūriu ir net medumi) bei šilčiausiais sveikinimo žodžiais. Šventinę popietę pradėjo ansamblis „Sūduva“ (vad. Teresėlė Varnagirienė). Kolektyvas sudainavo sveikinimo dainą ir apvainikavo jubiliatą ąžuolų ir gėlių vainiku. Renginio metu ansambliečiai ne tik džiugino susirinkusius dainomis, bet ir deklamavo kraštotyrininkui skirtas eiles. L. Juozonio kūrybą ir parodoje eksponuojamus darbus pristatė parodos kuratorius dailininkas, architektas Jonas Lukšė. Anot jo, L. Juozonio nuopelnai Lietuvos kraštui neįkainojami, šalyje pasklidę gausybė Juozonio darbų, tad jiems eksponuoti prireiktų didžiulių erdvių. Bibliotekoje atskleidžiama tik dalelė autoriaus kūrybos. Ypatinga renginio dalimi tapo Kauno miesto vicemero kultūros reikalams Vytauto Vasilenko sveikinimas. Garbus svečias už nuopelnus Kauno miestui apdovanojo menininką Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniu medaliu, perskaitė ir įteikė Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko padėką, pasidžiaugė, jog miestas turi tokią puikią asmenybę, linkėjo stiprios sveikatos, ištvermės ir suplanuotų darbų tęstinumo. Įsimintino renginio pabaigoje visi svečiai vieningai užtraukė „Ilgiausių metų“.