Galerija

Birželio 8 d. 16 val. Kauno apskrities viešosios bibliotekos Meno leidinių skaitykloje (406 kamb.) pristatyta architekto dailininko, kultūros paveldo vertybių specialisto Jono Lukšės piešinių paroda. Jonas Lukšė studijavo Vilniaus dailės institute, įgijo architekto restauratoriaus specialybę. Daugiau kaip 20 metų dirbdamas Kultūros paminklų apsaugos inspekcijoje atminimo lentomis ir bareljefais paženklino apie 30 pastatų ir atmintinų vietų, kuriuos pats suprojektavo ir įrengė. Susidomėjęs kraštotyra ir įsitraukęs į kraštotyrinę veiklą, parengė ir išleido atlasą "Kauno tvirtovė" (su Vladimiru Orlovu), albumus „Kauno miesto Aleksoto seniūnijos istorinių ir kultūros paveldo statinių piešiniai" ir "Kryždirbystės kūriniai ir mediniai paminklai : piešiniai" bei surengė šių piešinių ekspozicijas. Naujoji paroda, atskleidžianti Žaliakalnio istorijos fragmentus, apima autoriaus pastebėtus ir plunksna bei tušu perteiktus šio rajono architektūros ir kultūros paveldo objektus bei meno kūrinius: įvairius gyvenamuosius namus, muziejus, mokslo įstaigas, šventoves, tvirtoves, kryždirbystės kūrinius, skulptūras. Jono Lukšės iniciatyva surinkta ir užfiksuota šių vertybių vizualinė istorija, papildyta kruopščiu ir išsamiu aprašu - unikalus patirties ir žinių perdavimo būdas architektams, istorikams, pedagogams, turizmo paslaugas teikiančioms firmoms ir visiems, besidomintiems mūsų šalies paveldu.