Galerija

Balandžio 15 d. Meno leidinių skaitykloje buvo pristatyta Leono Striogos skulptūrų paroda "Susitikę laike. Portretai" ir iliustruotas kūrybos katalogas internete – projekto „Nacionalinės premijos laureato skulptoriaus Leonoro Vytauto Striogos kūrinių skaitmeninimas ir paskelbimas internete“ rezultatas. Rengiant katalogą buvo dokumentuota ir suskaitmeninta gausi L. V. Striogos darbų kolekcija – vertinga skulptūros istorijos dalis, atskleidžianti XX a. vid. – XXI a. pr. Lietuvos dailės kaitą. Aprašyta ir dokumentuota dailininko kūryba (piešiniai, skulptūros, taikomosios dailės kūriniai), sudarytas išsamus chronologinis 1951–2015 m. darbų sąrašas. Katalogas iliustruotas skaitmeniniais vaizdais. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija iš Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšų