Galerija

Gegužės 14 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje pristatyta išeivijos rašytojo Balio Gražulio (1914–1994) „Rinktinė“. Knygos sudarytojas ir redaktorius rašytojas Vytautas Girdzijauskas apžvelgė B. Gražulio kūrybą, rašytojo pusseserė Bronė Masaitienė atskleidė Kauno radiofono įrašų suradimo istoriją. Renginyje girdėjome Balio Gražulio išsaugotus autentiškus Kauno radiofono įrašus: Lietuvos Nepriklausomybės deklaraciją, poeto Bernardo Brazdžionio skaitomas eiles, skulptoriaus Juozo Zikaro pasakojimą apie Laisvės paminklo sukūrimo istoriją. Rodomas nuotraukas komentavo projekto vadovas Tomas Andrius Valuta.