Galerija

2013 m. kovo 19 d., antradienį, 17 val. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2, 322 k.) vyko knygos „Laisvė ir tikėjimas: krikščioniški trileriai sovietmečiu“ sutiktuvės. Renginyje dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, sesuo Felicija Nijolė Sadūnaitė, Ateitininkų federacijos generalinis sekretorius Vidas Abraitis ir knygos sudarytojai: bernardinai.lt vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas, žurnalo „Ateitis“ redaktorė Reda Sopranaitė. Naujojoje knygoje pristatomos dešimties ypatingos pagarbos vertų moterų istorijos, parodančios, kaip svarbu pasipriešinti melui, veidmainystei, bedievystei ir išsaugoti tikėjimą. Intriguojančios Felicijos Nijolės Sadūnaitės, Gerardos Šuliauskaitės, Jadvygos Bieliauskienės, Reginos Teresiūtės, Bernadetos Mališkaitės, Birutės Briliūtės, Laimutės Truskauskaitės, Stasės Striuogaitienės, Aldonos Raižytės ir Gemos Stanelytės istorijos moko susitaikymo ir įkvepia drąsos. „Ši knyga – pagarbos ženklas žmonėms, itin sudėtingomis sąlygomis išsaugojusiems meilės druską ir tikėjimo šviesą, kartu liudijimas, kad Viešpats beldžiasi į kiekvieno iš mūsų gyvenimą, ragindamas nebijoti ir atverti širdį, surizikuoti eiti laisvės ir tikėjimo keliu, net tada, kai visi didžiuojasi einantys blizgiais šunkeliais“, – naują knygą pristato sudarytojai. Visus, norinčius sužinoti apie sovietinių laikų krikščionišką trilerį, maloniai kviečiame į sutiktuves. Įėjimas į renginį laisvas. Bus galima įsigyti pristatomą leidinį.