Galerija

Rugsėjo 25 d. Lenkijos institutas Vilniuje su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija ir Lietuvos esperantininkų sąjunga  bibliotekoje atidarė Liudviko Zamenhofo metams Lietuvoje skirtą parodą. 

LIUDVIKAS LAZARIS ZAMENHOFAS gimė 1859 m. gruodžio 15 d. Balstogėje, tada dar buvusioje Rusijos sudėtyje. Anuomet tai būta „tautų katilo“: lenkai, rusai, žydai ir vokiečiai. Vos sulaukęs 10 metų Zamenhofas parašė pjesę „Babelio bokštas, arba Balstogės tragedija“. Pavadinimas rodo, kad skirtingų tautybių gyventojams ten nebuvo lengva ir dėl kalbų skirtumų. Todėl Zamenhofas dar mokykloje ėmėsi kalbos mokslų, jau tuomet jam nedavė ramybės mintis sukurti bendrą kalbą, kuri padėtų susikalbėti, užkirsti kelią konfliktams ir leistų tautoms suartėti.