Galerija

2011 m. spalio 27 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje pristatyta Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos diplomatinių santykių užmezgimo 90-mečiui ir atkūrimo 20-mečiui paminėti skirta istorinių dokumentų faksimilinių kopijų ir fotografijų paroda. Parodą parengė Lietuvos Respublikos ambasada Šveicarijos Konfederacijoje. Parodą sudaro 1918–1920 metų dokumentai, spaudos iškarpos, liudijančios apie Lietuvos diplomatinės tarnybos kūrimąsi, diplomatinių santykių užmezgimą ir ambasados Berne įkūrimą. Taip pat eksponuojamas Dianos Brunner ir Ilonos Katkienės fotografijų ciklas „Šveicarija lietuvių emigrančių akimis“. Jo autorės iš daugiau nei dešimtmetį kauptų kolekcijų atrinko po dešimtį sustabdytų akimirkų, kuriose kaip Alpių kalnų upokšniai alma besąlygiška meilė savo žemei su visais jos akmenėliais, augalais ir gyvais sutvėrimais. Švelniai nuglostyti ir prižiūrėti laukinės gamtos kampeliai – lyg pirmapradės ramybės oazės Locus Amoenus, kuriose ne tik šveicarai atranda save vienovėje su aplinka. Renginyje dalyvavo LR ambasados Šveicarijos Konfederacijoje laikinoji reikalų patikėtinė Virginija Umbrasienė, Lietuvos garbės konsulas, Šveicarijos–Lietuvos prekybos rūmų prezidentas Graziano Pedroja, valdybos nariai Christian W. E. Feldhausen ir Dimitri de Faria e Castro.