DSCF5290.jpg Vakaro vedėja Rimantė Tamoliūnienė, KAVB direktorė Asta Naudžiūnienė ir Kauno m. savivaldybės Tarybos narė Nijolė RudgalvienėPiktogramosLietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gintautas Vaičys

Šveicarijos-Lietuvos Prekybos rūmų valdybos narys Dimitri de Faria e Castro, Lietuvos garbės konsulas prezidentas Graziano Pedroja ir LR ambasados Šveicarijos Konfederacijoje laikinoji reikalų patikėtinė Virginija Umbrasienė

Apsilankymų 2053