Galerija

Lapkričio 7 d. 16 val. atidaryta dailininkės Laimos Tubelytės-Kriukelienės istorinės tapybos paroda. Bibliotekos erdvėse eksponuojamos didelio formato drobės Lietuvos istorijos tema buvo ne kartą pristatytos meno visuomenei ir visiems besidomintiems Lietuvos valstybės kūrimusi, garbinga jos istorija. Darbai taip pat atskleidžia ir pačios menininkės asmeninį kūrybinį kelią: „Istorinei tapybai jaučiu neblėstantį poreikį ir matau čia didžiulę prasmę. Kas gali būti šventesnio ir tauresnio už meilę savo gimtajam kraštui“, – retoriškai klausia L. Tubelytė-Kriukelienė džiaugdamasi, jog meilę Lietuvai gali išreikšti spalvomis, formomis bei tuo jausmu dalytis su kitais. L. Tubelytė-Kriukelienė, įgijusi dailės mokytojos specialybę Šiaulių universitete, šiuo metu dėsto Utenos kolegijoje. Per paskaitas daug dėmesio skiria kūrybinėms apraiškoms: molbertinei ir sieninei tapybai, grafikai, erdvinėms kompozicijoms, parodų bei plenerų organizavimui. Taip pat dailininkė aktyviai dalyvauja meniniuose projektuose, organizuoja grupines bei autorines parodas įvairiuose Lietuvos miestuose. Paroda bibliotekos erdvėse veiks lapkričio 5–28 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.