Galerija

Startavo socialinis projektas „Meno vitaminai“. Tai meno terapijos ciklas, kurį sudaro trys esminės dalys: teatras, dailė, muzika. Projekto užsiėmimus vienija K. Donelaičio poema „Metai“. Būtent šiandien, šio ciklo maratonas prasidėjo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2). Kur renginio metu savo meninę duoklę vaikams ir jaunimui atidavė Kauno lėlių teatro aktoriai Indrė Taločkaitė ir Remigijus Endriukaitis, taip pat dalyvavo Lietuvos sveikatos universiteto visuomenės sveikatos fakulteto sveikatos psichologijos studentai. „Meno vitaminai“ skirtas vaikų bei jaunimo, besigydančių Kauno regiono ligoninėse ar lankančių dienos centrus, kūrybiniam lavinimuisi, naujam K. Donelaičio kūrinio „Metai“ suvokimui bei žinių praturtinimui apie meną. Šio projekto tikslas - „iš tikrųjų vaikus įtraukti į socialinį bei kultūrinį gyvenimą, plačiau atverti meno duris, parodyti, jog menas nėra siauras, o kad jis gali būti taikomas ir plačiau. Tuo pačiu siekiame, kad vaikams jis būtų artimesnis. Todėl tikiuosi, jog mažiesiems patiks. Gal jiems atsiras noras nueiti į teatrą ar į biblioteką, o galbūt patys atras susidomėjimą vaidyba arba tiesiog smagiai praleis laiką kitoje aplinkoje“, - pasakoja projekto vadovė Vilma Gerasimovienė. Renginyje dalyvavęs Kauno lėlių teatro aktorius Remigijus Endriukaitis tvirtina, jog ši projektas „yra geras vaikams iš kultūrinės pusės. Bandant jaunąją kartą atitraukti daugiau nuo šiuolaikinių technologijų, kurios galbūt per daug užvaldo mūsų mažųjų piliečių laisvą laiką, čia yra svarbi bent kokia alternatyvinė veikla. Štai, kad ir bibliotekoje ar mokymo įstaigoje, kur bandome supažindinti juos. Svarbu vaiką nusivesti į teatrą, ar į biblioteką, kad jie nepamirštų, jog yra ne tiktai televizija ir kompiuteris. Reikalinga, kad jis suvoktų, jog yra ir kažkas daugiau. Ką šiandien su šiuo projektu mes ir bandėme pademonstruoti, kur galbūt bent vienas iš visų vaikų padarė kokias nors išvada ar jį patraukė teatras - tuomet tai yra mūsų laimėjimas.“ Taip ogi renginyje, dalyvavę LSU sveikatos psichologijos studentai su vaikais renginio pradžioje ir pabaigoje darė apklausas. Siekdami sužinoti apie jų dabartinę nuotaiką, ko jie tikisi iš šio susitikimo. Apskritai ar vaikams patinka vaidinti, ar nepatinka. Taip pat užsiėmimų metu stebėjo, kaip jie elgiasi, kiek įsitraukia į užsiėmimus ir ar yra aktyvūs. Bandė įžvelgti ar vaikai pastebi savo gebėjimus, naujus įgūdžius. Todėl užsiėmimų pabaigoje mažieji buvo apklausinėjami dar kartą, siekiant įvertinti jų nuotaikų kaitą prieš ir po užsiėmimų. „Tokie renginiai, kaip šis, manau, yra labai gerai. Pirmiausia, kad patiems vaikams turėtų būti labai įdomu. Antra, tai yra labai gera praktika mums, studentams“, - savo nuomone dalinasi LSU studentė Evelina. Toliau numatomi mūsų susitikimai Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje spalio 1 d. 14val. (muzika); spalio 6 d. 14val. (dailė). Bei Kaišiadorių ir Vilkaviškio ligoninėse.