Gražinos Didelytės miniatiūra Žvilgsnis.jpg „Improvizacija istorine tema“ 1978 m.Piktogramos„Ištrūko žirgai“ 1980 m.
Apsilankymų 356