Gražinos Didelytės miniatiūra Improvizacija istorine tema.jpg „Pamokymai, rogėmis važiuojant pro Varnius“ 1977 m.Piktogramos „Žvilgsnis“ 1980 m.
Apsilankymų 354