Galerija

Paskaitoje režisierius Gytis Padegimas atskleidė savo požiūrį į vieną iškiliausių teatro autoritetų – Balį Sruogą, kurį jau buvo pasitelkęs paties sukurtoje ir režisuotoje dokumentinėje fantasmagorijoje „JAH“ (Juozapas Albinas Herbačiauskas) ir „Viešoje (ne) mokslinėje konferencijoje Maironio sodne“.

Išskirtinė ir spalvinga Balio Sruogos asmenybė (1896-1947), jungė poeto, prozininko, dramaturgo, teatrologo, literatūros ir tautosakos tyrinėtojo talentus. Vis dėlto akivaizdu, kad būtent teatras buvo jo didžioji aistra, jam skyrė daugiausia energijos ir pasišventimo: įkūrė garsųjį Teatro Seminarą, recenzavo spektaklius, pasirašydamas personažų vardus primenančiais slapyvardžiais: Sirakuzinas, Ašigalis, Svajus, Markizas Tigrui Nėrkonori, Padegėlis Kasmatė ir kitais. Nesulaukęs auditorijos atsako, polemizavo pats su savimi, paneigdamas prieš tai išsakytą nuomonę, aktyviai dalyvavo  „Vilkolakio“ veikloje, parašė dramų ir komedijų. Prisiminus jo istorinę poetinę dramą „Milžino paunksmė“, galime drąsiai teigti, kad ir pats Balys Sruoga buvo Milžinas teatro paunksmėje, lig šiol nepranoktas įtaka, interesų platumu ir kūrybos gausa.

Paskaitą papildė leidinių ir dokumentų paroda "Balys Sruoga – milžinas teatro paunksmėje" iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondų.