2.JPG Žiūrovai kongresų rūmuose prieš jubiliejinį koncertąPiktogramosParodos „Subtiliausiam dirigento mostui paklūstantis choras“ lankytojai

Maestro P. Bingelis su choru ir orkestru prieš koncertą