IMG5226.JPG PiktogramosRegina Teresiūtė ir Nijolė Sadūnaitė

Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, Ateitininkų federacijos generalinis sekretorius V. Abraitis ir R. Tamoliūnienė