12.JPG Jubiliatą sveikina choro "Perkūnas" vadovas doc. Romualdas Misiukevičius.PiktogramosDainuoja VDU MA lektorės B. Sodaitytės studentas Deimantas Braukyla.

Renginio akimirka.