IMG5613.jpg Senųjų ir retų skyriaus darbuotoja Ramunė DambrauskienėPiktogramos Vaikų literatūros sk. vyriausioji bibliotekininkė Jadvyga Staugaitienė

Vyr. bibliotekininkė Birutė Veteikienė