IMG6182.jpg PiktogramosPaskaitos metu susirinkusiems pateikta daug vaizdinės medžiagos, kaip tvarkyti gėlynus.

Paskaitos akimirka