IMG2236EStratilatovas.JPG Dr. Vilija Gudonienė (Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykla)PiktogramosDr. Albinas Bačiliūnas (UAB „E-verslo klasteris“)

Eugenijus Stratilatovas (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)