Vaičkus.jpg Pirmojo spektaklio dalyvė - aktorė PolėTendžiulytėPiktogramosLietuvos Šaulių sąjungos teatras ir Lietuvių meno kūrėjų draugijos Dramos sekcijos prezidiumas. 1922-1923 m.

Lietuvių teatralai Voroneže (Rusija). 1916 m. Sėdi (iš kairės) : Petras Vaičiūnas, Juozas Vaičkus, Jonas Dikinis, Petras Kubertavičius;stovi (iš kairės) Viktoras Dineika, Bronė Paškevičiūtė. Juozas Stanulis.

Apsilankymų 98