Lemenkūdra.jpg Skelbimas apie teatro atidarymą 1920 m gruodžio 19 d.PiktogramosPirmojo spektaklio režisierius Juozas Vaičkus

Lietuvių meno kūrėjų draugijos valdyba. 1920 m.

Lietuvių meno kūrėjų draugijos valdyba.Iš kairės: Maironis, Paulius Galaunė, Juozas Naujalis, Balys Sruoga, Antanas Sutkus, Faustas Kirša, Stasys Šilingas. Ant stalo - valdybos pirmininko Adomo Varno portretas.
Maironio lietuvių literatūros muziejus.