Regina1.jpg Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams R. Ručinskas. 1986 m.PiktogramosDabartinė direktoriaus pavaduotoja metodikai I. Palaikytė. 2008 m.

Direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams R. Stukienė.

Direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams R. Stukienė.