IMG4373.JPG B. Gražulio "Rinktinės" pristatymasPiktogramosRenginio svečiai

Renginio svečiai: Tomas Valuta, rašytojo pusseserė Bronė Masaitienė ir knygos sudarytojas Vytautas Girdzijauskas