IMG4362.JPG PiktogramosRenginio svečiai: Tomas Valuta, rašytojo pusseserė Bronė Masaitienė ir knygos sudarytojas Vytautas Girdzijauskas

B. Gražulio "Rinktinės" pristatymas