Elingas 1.jpg Scenografijos eskizas PiktogramosIstorijų opera "Klaipėda"


Istorijų opera "Klaipėda" Klaipėdos Pauliaus Lindenau elinge. Birutės Ukrinaitės scenovaizdis. 


Apsilankymų 90