Unė Babickaitė.jpeg NIJOLĖ AMBRAZAITYTĖPiktogramosVLADAS BAGDONAS


UNĖ BABICKAITĖ. Kazys Šimonis. AKTORĖS UNĖS BABICKAITĖS PORTRETAS. XX a. 4 deš. Popierius, pastelė, tempera, 38,5x27,5. Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus.


Apsilankymų 341