A.Ž..jpg Justinas VienožinskisPiktogramosKajetonas Sklėrius

Antanas Žmuidzinavičius (1876 - 1966)
Lietuvių tapytojas, pedagogas, visuomenės veikėjas.

1926-40 m. dėstė Kauno meno mokykloje.

Apsilankymų 742