Kauno meno mokykla - asmenybės.jpg ThumbnailsJustinas Vienožinskis

Kauno meno mokykla (KMM) - dailės mokykla, veikusi 1922–40 m. Kaune. Tuo laikotarpiu tai buvo vienintelė dailės mokykla Lietuvoje.
Kauno meno mokykla buvo įkurta lietuvių dailininko Justino Vienožinskio iniciatyva, jam perorganizavus Aukštuosius piešimo kursus, kurie veikė 1920–22 m.
1922–29 m. Kauno meno mokykla turėjo savivaldą, vadinta Lietuvos meno mokykla, po 1929 m. reformos – Kauno aukštesniąja meno mokykla (tapo pavaldi Švietimo ministerijai), 1939–40 m. – Kauno aukštąja meno mokykla.

Kauno meno mokykla turėjo Parengiamąjį, Bendrojo lavinimo ir Specialųjį skyrius. Bendrojo lavinimo skyrius rengė piešimo mokytojus gimnazijoms, Specialusis – dailininkus. Specialiajame skyriuje dėstyta, grafika, skulptūra, dekoratyvinė tapyba, dailioji keramika.

Mokykloje plėtoti realistinės kūrybos metodai, puoselėtos nacionalinės dailės tradicijos. Įnešti naujovių ir įdiegti modernesnį požiūrį į mokymo programą 1929 m. mėginta organizuojant mokinių streiką.

Per visą mokyklos gyvavimo laikotarpį, joje mokėsi bei dėstytojavo daug menininkų, kuriuos šiandien įvardiname, kaip vienus svarbiausių ir įtakingiausių XX a. lietuvių dailėje.

Visits 867