Gražinos Didelytės miniatiūra.jpg „Ištrūko žirgai“ 1980 m.Piktogramos „Dviese“ 1980 m.
Apsilankymų 316