img epson009.jpg ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRASPiktogramosFESTIVALIO SPEKTAKLIAI


Oscar Milosz “MEFIBOSETAS” (dail. Auris Radzevičius, komp. Vidmantas Bartulis), Šiaulių dramos teatras, 1991.09.22.


Apsilankymų 129