PriemikrofilmskaitymoaparatoDKazlauskien1965m.jpg 1963 m. pagamintą prietaisą vieni vadina giljotina, kiti - skylamušiu (skylėms kataloginėse kortelėse išmušti)PiktogramosR. Junganas prie skaičiavimo aparato „Оргтех-2Д“

Prie mikrofilmų skaitymo aparato - D. Kazlauskienė. 1965 m.

Apsilankymų 1033