ScanImage005.jpg XX a. 6-7 dešimtmečių mokymo priemonės. 1955 m.PiktogramosVienerių metų bibliotekininkų kursai („mokinystė“). III laida. 1957 m.

Vienerių metų bibliotekininkų kursai („mokinystė“). II laida. 1956 m. Pirmoje eilėje (iš kairės) dėstytojai: Kotryna Romanova, Elena Stankaitienė, Irena Jakubauskaitė (sekretorė, tvarkiusi dokumentus), Jadvyga Laurinavičiūtė, Jonas Baltušis (kursų vadovas), Sigita Vilėniškienė, K. Povilaitis (direktorius) Aldona Jonušytė, (neatpažintas) ir Darata Puidokienė. Antroje eilėje iš kairės pirmas stovi Vincas Liakas, pirmas iš dešinės – Kostas Steponėnas.

Apsilankymų 1364