povilaitis01.jpg K. Povilaitis (sūnėno S. Povilaičio piešinys).PiktogramosPrezidento foje Valstybės teatre (1930 m.)

1950–1975 m. Kazys Povilaitis 1958 m. baigė Leningrado kultūros institutą, bibliotekininkystės specialybę. 1928−1946 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir sovietinėje armijoje. 1946−1948 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Karinės katedros dėstytojas. 1948−1950 m. Kaišiadorių komisariato skyriaus viršininkas. 1950–1975 m. Kauno sritinės (vėliau – viešosios) bibliotekos direktorius. 1976−1990 m. ėjo įvairias ūkines pareigas bibliotekoje. Mirė 2000 m. liepos 30 d. palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune.

Apsilankymų 1059