naujokaite.jpg Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams J. Baltušis. 1963 m.PiktogramosDirektoriaus pavaduotojas mokslo reikalams R. Ručinskas. 1986 m.

Direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams J. Naujokaitė. 1983 m.

Apsilankymų 885