6.jpg Prezidento A. Brazausko ir jo Konsultacinės tarybos susitikimas su Kauno valdžios ir kultūros atstovais. 1994 m.PiktogramosKunigas ir poetas R. Mikutavičius. 1994 m.

Prezidentas A. Brazauskas. 1994 m.

Apsilankymų 1048