Gruodžio 20 d. įsimintinas vakaras. Vilniaus žydų viešosios bibliotekos tęstinio projekto „Žydų kultūros ir istorijos horizontai Lietuvos regionuose“ renginys.

Lietuvoje gyvenusių ir kūrusių žydų bendruomenių įnašo į valstybės kūrimą ir kultūrinio tapatumo formavimą nagrinėjimas ilgą laiką vyko platesnei publikai nepastebint: dažniausiai jis minimas tik moksliniuose diskursuose, o aktyvus, veiklus žydų pažinimas daugiausia telkėsi Lietuvos didmiesčiuose. Todėl labai svarbu plėsti Lietuvos žydų įtakos mūsų šalies raidai suvokimą, šviesti apie litvakų istorinį reikšmingumą ir esamą padėtį.
 
Paskaitą „Litvakų gyvenimo ritmai“ skaitė Akvilė Naudžiūnienė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė, lektorė.
Koncertavo Borisas Kirzneris (smuikas) ir Michailas Jablonskis (gitara, vokalas).