Spalio 6 d. viešėjo keliautojas, tyrinėtojas, publicistas, projekto „Praeities žvalgas“ autorius Šarūnas Jasiukevičius. Šį kartą jis pasakojo apie kelionę į Svalbardo archipelgą, esantį maždaug pusiaukelėje tarp Europos ir Šiaurės ašigalio. Svalbardas yra toli į šiaurę už poliarinio rato, ten nėra nė vieno medžio, draudžiamos katės, nevalia numirti, nes nėra galimybės palaidoti, bet užtai didelė tikimybė papulti baltajam lokiui į nasrus.

Pirmą kartą bibliotekos istorijoje praeities žvalgo pasakojimas buvo verčiamas į gestų kalbą Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėjo Manto Radavičaus.