2017 m. balandžio mėn. 10–14 dienomis ketvirtą kartą Lietuvoje vyks kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“. Savaitės tikslas – skatinti mokytojus mokytis visą gyvenimą, plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves kaip mokinių kūrybingumą skatinančią mokymosi aplinką. „Menų dūzgės“ yra Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro renginys, tradiciškai vykstantis mokinių pavasario atostogų metu.

Kauno apskrities viešoji biblioteka – inovatyvi, draugiška, atvira, moderni ir į partnerystę su ugdymo įstaigomis besiorientuojanti kultūros įstaiga – balandžio mėn. 12 d. pakvietė pedagogus į bibliotekos veiklos ir virtualių produktų pristatymą.

Mes tikime, kad šiuolaikinės bibliotekos ir mokyklos bendradarbiavimas gali prisidėti prie neformalaus ugdymo(si) galimybių lauko plėtros, didinti kultūros prieinamumą bei skatinti visuomenės kūrybingumą. Šiuolaikinė biblioteka yra puiki mokymosi aplinka, todėl kviečiame pedagogus susipažinti su Kauno apskrities viešąja biblioteka iš arčiau.