TAIP BUVO... Pirmieji patarėjai ir mokytojai buvo Valstybinės respublikinės bibliotekos (VRB) darbuotojai. Jų rengtuose seminaruose mokėsi visų Lietuvos bibliotekų bibliotekininkai. 1955 m. bibliotekos darbuotojai patys tapo mokytojais ir pradėjo rengti bibliotekininkus vienrių metų kursuose. Kursai veikė 1955-1963 m. Parengtos 9 bibliotekininkų laidos. ...TAIP YRA 2007 m. bibliotekininkų profesionalumo ugdymas vėl suaktyvėjo. Pradėta dalyvauti projekte „Bibliotekos pažangai“. 2009–2010 m. kvalifikacija kelta vykdant projektus su Lietuvos bibliotekininkų draugija ir Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija.